JOUW PRIVACY IS BELANGRIJK

PRIVACY POLICY VANANAARBETER.COM VOOR WERKGEVERS
(opdrachtgevers/klanten, leveranciers en andere bedrijven)

vanAnaarBETER.com vindt jouw privacy belangrijk! Wij gaan dan ook op een veilige en confidentiële manier om met jouw persoonsgegevens.

 

Wie contacteren in geval van vragen:

Verwerkingsverantwoordelijke: vanAnaarBETER.com BV – Hoogveld 105 – 9200 Dendermonde – BE 0822.298.692.
Gelieve enkel schriftelijk contact op te nemen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

Namen, contactgegevens en functies van de contactpersonen.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens:

  • Voor de uitvoering van onze dienstverleningsovereenkomst.
  • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of het verstrekken van informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten.
  • Voor het beheer van de prestaties van de werknemers die opdrachten uitvoeren binnen uw bedrijf.

Duur van de verwerking:

Wij hebben een maximum bewaartermijn bepaald voor uw gegevens van 7 jaar, identiek aan de bewaartermijn van de boekhouding.

Wat zijn je rechten:

Je hebt van ons ten allen tijde:

  • Recht op gratis toegang en inzage.
  • Recht op verbetering, verwijdering en beperking voor zover de info niet noodzakelijk is ingevolge de wet of ingevolge de effectieve contractadministratie.

De aanvraag gebeurt schriftelijk op het postadres vanAnaarBETER.com en zal binnen 10 werkdagen behandeld worden.

Doorgifte van gegevens aan derden:

  • Je gegevens worden nooit verkocht of doorgegeven voor commerciële doeleinden.
  • Mogelijks worden jouw gegevens online verwerkt. Wij garanderen dat wij een verwerkersovereenkomst hebben met onze leveranciers van de online toepassingen waardoor je gegevens ook bij hen in veilige handen zijn.

Veiligheid en vertrouwelijkheid:

vanAnaarBETER.com neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Op eenvoudig verzoek is een overzicht verkrijgbaar van alle genomen maatregelen.

In geval van wijziging aan onze privacy policy, vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.