JOUW PRIVACY IS BELANGRIJK

PRIVACY POLICY VANANAARBETER.COM VOOR KANDIDATEN

(vaste job of freelanceopdracht)

vanAnaarBETER.com vindt jouw privacy belangrijk! Wij gaan dan ook op een veilige en confidentiële manier om met je persoonsgegevens. 

Wie contacteren in geval van vragen: 

Verwerkingsverantwoordelijke: vanAnaarBETER.com BV – Hoogveld 105 – 9200 Dendermonde – BE 0822.298.692.
Gelieve enkel schriftelijk contact op te nemen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt: 

Door het invullen van de formulieren op de website van vanAnaarBETER.com of andere jobsites waarbij je expliciet reageert op een advertentie van vanAnaarBETER.com geef je toestemming aan vanAnaarBETER.com om de verstrekte gegevens te registreren in een database. 

Bij een vervolggesprek op welke wijze ook worden mogelijks volgende gegevens verwerkt: 

 • Curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek; 
 • Foto’s en video’s;
 • Je payrollinformatie zoals: rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, aantal personen ten laste, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres; 
 • Je loon en loonfiches; 
 • De naam van een contactpersoon in geval van nood; 
 • Evaluatieformulieren / referenties 

Behoudens expliciete toestemming bewaren wij geen mogelijks gevoelige persoonsgegevens (zoals bv. politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens:  

 • Als interim-, werving- & selectie en consultancykantoor gebruiken wij je persoonsgegevens voor onze normale bedrijfsdoeleinden. De persoonsgegevens worden in eerste instantie verzameld met het oog op het zoeken voor jou naar een geschikte interim-, vaste of consultancy-opdracht. 
 • Verder zijn bepaalde gegevens noodzakelijk in functie van de contracten die daaruit kunnen voortvloeien, de sociale- en fiscale loonberekening of de bescherming van de belangen van de werknemer (bv. de naam van een te contacteren persoon in geval van nood). 
 • Daarnaast gebruiken wij je gegevens om onze dienstverlening te verbeteren en om je op de hoogte te houden van onze nieuwe diensten. Mailingen zijn voorzien van een opt-out, waarmee je je kan uitschrijven voor berichten per E-mail. 
 • vanAnaarBETER.com zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Duur van de verwerking: 

Wij hebben één maximum bewaartermijn bepaalvoor jouw gegevens, nl. 7 jaar, identiek aan de bewaartermijn van de boekhouding.

Wat zijn je rechten: 

Je hebt van ons ten allen tijde: 

 • Recht op gratis toegang en inzage 
 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking voor zover de info niet noodzakelijk is ingevolge de wet of ingevolge de effectieve contractadministratie. 

De aanvraag gebeurt schriftelijk op het postadres vanAnaarBETER.com en zal binnen 10 werkdagen behandeld worden.

Doorgifte van gegevens aan derden: 

Indien je bij ons werkt als uitzendkracht worden de hiervoor noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan: 

 • het Sociaal Secretariaat  
 • de bevoegde overheidsinstanties in het kader van de wettelijke verplichtingen. 
 • de provider voor het toekennen van maaltijdcheques en/of ecocheques 
 • de klant waar je de arbeidsprestaties wil aanvatten of aanvat.

Daarnaast kwamen je persoonsgegevens mogelijks online binnen of verwerken wij je gegevens in een online ERP-pakket. Wij garanderen dat wij een verwerkersovereenkomst hebben met onze leveranciers waardoor je gegevens ook bij hen in veilige handen zijn.

Veiligheid en vertrouwelijkheid: 

vanAnaarBETER.com neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Op eenvoudig verzoek is een overzicht verkrijgbaar van alle genomen maatregelen. 

Gebruikersvoorwaarden: 

 • vanAnaarBETER.com besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van de website. We streven ernaar nooit vacatures online te hebben die niet meer in behandeling zijn. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. 

 

In geval van wijziging aan onze privacy policy, vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.