’t Ros Bajoërt komd achter 12 joër bouite! ❤️🤍

Wéir bé vanAnaarBETER kaiken d’er graalaik nor ouit!

Ons kollegas drouin doegelaiks éer kérren af om de zjuste persuën bé de justen djob of bé t zjuste bedraif te matsje. Zéir doen da zuëdoëneg goed da wéir vonte da ze tèn uëk nen ekstra fiëstdag verdiendegen!

Ros Bajoërt-dag is vanaf nâ nen offisjeelen vanAnaarBETER fiëstdag!

Ons beroos blaiven den dag derachter toe en a zuë kan alleman fiëste zonder em te moeten inaagen!

Zaide toch op zoek nor wèirek of nor nen nieven baus?
Wéir elpen éir gèire ! Beld’ of maild’ons of spring gerest isj binne!
Zjust ni den 30ste mei want ten gommen eem bitsjen ouitruste van een ongeluëfelaik fiëst!

On elken Dèrremontenèir ne goejen uëgtag!
en uëk on alle simpattezante!