Vorig jaar kregen we reeds een voorproef qua verkeershinder op de N41. Vanaf 12 februari wordt nog meer verkeershinder verwacht. Deze info ontvingen we van VOKA.

Fase 1 – Heraanleg kruispunten in Hamme, sanering bruggen en aanleg dubbelrichtingsfietspad (12 februari 2018 – juli 2018)

Deze fase telt vier stappen:

  • Heraanleg van de kruispunten van de N41 met de Neerstraat, Veldstraat en Biezestraat (5 maart 2018 – begin mei 2018).
    Op de N41 blijft verkeer in beide richtingen mogelijk. Wel wordt een aantal zijstraten van de N41 afgesloten voor auto’s, fietsers en voetgangers. Deze worden omgeleid via de eerstvolgende kruispunten.
    Tijdens de laatste week van deze fase wordt het verkeer aan de kruispunten beurtelings geregeld met tijdelijke verkeerslichten.
  • Heraanleg van de kruispunten van de N41 met de Noordstraat en Broekstraat en aanpassingen aan Zwaarveld en de Dendermondsesteenweg (begin mei 2018 – juli 2018).
    Ook in deze stap blijft op de N41 verkeer in beide richtingen mogelijk. Er wordt opnieuw een aantal zijstraten van de N41 afgesloten voor auto’s, fietsers en voetgangers. Deze worden omgeleid via de eerstvolgende kruispunten.
  • Eerste deel van de sanering van de bruggen (12 februari 2018 – juni 2018)

In deze stap worden de brugdelen zonder verkeer aangepakt. Er is dan ook geen hinder voor het verkeer.

  • Aanleg van het dubbelrichtingsfietspad (12 februari 2018 – juli 2018) . Ook in deze stap verwachten we geen hinder voor het verkeer.

Fase 2 – Verdere sanering van de bruggen en aanpassing van ventwegen (augustus 2018 – voorjaar 2019)

Tijdens deze fase worden de brugdelen aangepakt waar momenteel wél verkeer over gaat. Het verkeer wordt omgeleid via de parallelle, reeds gesaneerde brug. Deze werken starten in augustus 2018 en worden normaal gezien eind 2018 afgerond.

In de tweede fase worden ook de ventwegen van de N41 aan de rotonde Elversele aan en de keerbeweging aan de Drapstraat aangepast. De ventwegen Drapstraat en Duivenhoek worden volledig afgesloten voor het verkeer. Er zijn omleidingen voorzien via het kruispunt Kettermuit. Deze aanpassingen worden in augustus 2018 uitgevoerd en duren drie weken.

Fase 3 – Heraanleg wegdek N41 (verschillende korte periodes tijdens 2018)

In de laatste fase worden verschillende zones van het wegdek van de N41 heraangelegd. Deze werken worden ofwel in het weekend (N41 volledige afgesloten) ofwel gedurende een paar werkdagen (beurtelings verkeer) uitgevoerd.

Alle informatie over deze werken kan u steeds terugvinden op www.wegenenverkeer.be/hamme

Categorieën