Om tot een weloverwogen en objectieve beslissing te komen welke kandidaat het best past bij de functieomschrijving en de bedrijfscultuur, maakt een persoonlijkheidstest steeds vaker onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Wat is een persoonlijkheidstest?  

Een persoonlijkheidstest is een hulpmiddel voor recruiters en potentiële werkgevers om de persoonlijkheid en competentie van kandidaten te beoordelen. Een goed uitgevoerde persoonlijkheidstest geeft hierover een betrouwbaar beeld. De test wordt hoofdzakelijk gebruikt in de fase van de preselectie van geschikte kandidaten. Met andere woorden, om te bepalen welke kandidaten afvallen en welke worden uitgenodigd voor een uitvoerig sollicitatiegesprek. De test is geenszins bedoeld om een stempel te drukken op de persoonlijkheid van een kandidaat, maar maakt het mogelijk uit te vinden welke kandidaten op grond van hun persoonlijkheid het best passen bij het bedrijf en succesvol zullen zijn in de functie.  Maar persoonlijkheidskenmerken zijn ook bepalend voor de mate waarin iemand zijn werk met plezier uitvoert. Een introverte en gereserveerde kandidaat is misschien wel in staat om een salesfunctie te bekleden, maar zal hier waarschijnlijk minder plezier en gemak in ondervinden. De kans is groot dat hij na verloop van tijd toch op zoek gaat naar een functie die beter bij zijn persoonlijkheid past. Daarom is een persoonlijkheidstest in het voordeel van werkgever én werknemer: beiden hebben immers baat bij een goede match.

 

Wat kan je verwachten? 

Persoonlijkheidstesten zijn gebaseerd op vijf hoofdfactoren (Big Five) die samen iemands persoonlijkheid vormen: Extraversie, Emotionele stabiliteit, Openheid voor ervaringen, Altruïsme/onzelfzuchtigheid en Consciëntieusheid/nauwgezetheid. In de loop der jaren zijn de tests verfijnd en toegespitst op ongeveer 34 persoonlijkheidsdimensies en competenties die tegenwoordig vaak voorkomen in functieomschrijvingen. In de test krijgt een kandidaat verschillende stellingen voorgelegd, die steeds op één van de vijf genoemde hoofdfactoren betrekking hebben. De kandidaat wordt gevraagd om bij elke stelling aan te geven in welke mate hij zich hierin herkent. De vragen in een professionele persoonlijkheidstest zijn zorgvuldig geformuleerd en zijn stuk voor stuk gericht op één specifiek persoonlijkheidskenmerk. De antwoorden van de kandidaat worden vervolgens vergeleken met representatieve gemiddelden en voor elk van de hoofdfactoren vertaald in een score die boven, beneden of op het gemiddelde ligt.

3 verhelderende persoonlijkheidstesten - Maaike Kruijsen, HSP coach

Kleuren van de resultaten van de persoonlijkheidstest 

Wellicht vraag je je af in hoeverre de resultaten van deze persoonlijkheidstests betrouwbaar zijn. Het lijkt immers een eenvoudig klusje voor een kandidaat om de test te ‘sturen’ door de ‘goede’ antwoorden te geven of te proberen de test sociaal wenselijk in te vullen. Maar om dit te voorkomen, maken deze dynamische tests gebruik van algoritmes die de vragen in de test aanpassen als de kandidaat de resultaten probeert te kleuren of beïnvloeden.

 

Kun je weigeren een persoonlijkheidstest uit te voeren?

Uiteraard is het altijd mogelijk te weigeren om de test te doen. Maar de recruiter zal zich afvragen waarom het idee om deel te nemen aan deze test je zo tegenstaat. Daarom is het wellicht verstandiger de recruiter beleefd en respectvol te vragen waarom een persoonlijkheidstest onderdeel is van de selectieprocedure. In het beste geval stelt zijn antwoord je gerust en vertrouw je erop dat de werkgever ethisch te werk gaat en de test louter gebruikt om de best passende kandidaat te vinden voor de functie, voor beiderzijds voordeel. In het slechtste geval kom je tot de conclusie dat de functie en het bedrijf gewoon geen goede match voor je zijn. Maar als je voelt dat de recruiter afwijzend reageert als je een paar simpele vragen stelt, moet je jezelf natuurlijk afvragen: ‘’Wil ik hier eigenlijk wel werken?’’ VanAnaarBeter begeleidt kandidaten persoonlijk in hun zoektocht naar een geschikte job. Een job waar ze blij en gelukkig van worden.

 

Ook iets voor jou? Contacteer ons voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek!