Burn-outs komen steeds vaker voor en zijn niet leuk voor de werknemer die er last van heeft, maar ook niet voor de werkgever en collega’s. Het herkennen van de symptomen en op tijd aan de alarmbel trekken, kan al vele problemen vermijden. Maar wat zijn de symptomen van een burn-out?

Wat is een burn-out?

Een burn-out komt overeen met het gevoel mentaal, emotioneel en lichamelijk volledig te zijn uitgeput, oftewel opgebrand. De mogelijke oorzaken zijn divers: langdurige of overmatige stress op het werk, thuis of een combinatie van beide. Een werknemer die thuis komt te zitten met een burn-out kost een organisatie handenvol geld en legt veel druk op de andere medewerkers. Hetzelfde werkvolume moet immers met één man of vrouw minder worden verzet. 

Symptomen van een burn-out

De symptomen van een naderende burn-out bestaan uit lichamelijke klachten en psychische klachten.

De meest voorkomende lichamelijke klachten van een burn-out zijn hoofdpijn, buikpijn, hartkloppingen, een hoge bloeddruk, chronische vermoeidheid, benauwdheid, een verlaagde weerstand en slapeloosheid.

Tevens zal een werknemer ook psychische klachten ervaren, zoals besluiteloosheid, angst, paniekaanvallen, onzekerheid, een laag zelfbeeld, concentratieproblemen, vergeetachtigheid en is snel geëmotioneerd (huilen, boosheid, prikkelbaarheid).

Hoe herkennen we symptomen van een naderende burn-out op de werkvloer?

Om een burn-out te voorkomen, is het belangrijk de signalen van een burn-out vroegtijdig te herkennen.  Door het gedrag van zijn medewerkers goed te observeren en interesse in hen te tonen, kan de werkgever ingrijpen voordat het te laat is. Ongewone vermoeidheid, klachten over de werkdruk, verminderde werkprestaties, een hoog ziekteverzuim, weinig betrokkenheid en veronachtzaming van gemaakte afspraken, snelle boosheid en irritatie, het nemen van weinig tot geen initiatief…..stuk voor stuk signalen die erop kunnen wijzen dat de werknemer aan het einde van zijn latijn is. 

Voorkomen van een burn-out bij medewerkers

In de eerste plaats is het belangrijk het onderwerp burn-out bespreekbaar te maken. Zowel uit wetenschappelijk onderzoek als uit ervaringen van werknemers met burn-outklachten, blijkt dat het aangaan van het gesprek met de medewerker het meest effectieve middel is om burn-out te voorkomen.  

Concrete tips voor werkgevers

  • Maak, afgezien van het jaarlijkse functioneringsgesprek, regelmatig een praatje met je medewerkers. Vraag hen hoe het met ze gaat, hoe de thuissituatie is en of alles nog lekker loopt. Hiermee laat je zien dat je als werkgever of leidinggevende begrip toont, de tijd neemt voor je medewerker en een veilige en vertrouwde omgeving biedt om zijn problemen te bespreken. Het herkennen en erkennen van het probleem is de eerste stap om de burn-outklachten te verminderen of niet te laten verergeren.
  • Bied concrete oplossingen om de burn-outklachten van je medewerker te verminderen: bespreek met je werknemer hoe jullie de werkdruk kunnen verlagen (minder of halve dagen werken, taken overdragen aan collega’s). Onderzoek samen of hij misschien gebaat is bij een andere werkplek, een andere locatie, een andere baan in het bedrijf. 
  • Let op de gevolgen van organisatieveranderingen. Reorganisaties en overnames veroorzaken veel stress. Neem de hieraan verbonden onzekerheid bij medewerkers weg en bespreek met hen vooraf de mogelijke gevolgen.

Tot slot is het belangrijk om als werkgever zelf het goede voorbeeld te geven en gezond gedrag op de werkvloer te promoten. Werk dus zelf ook niet elke dag door tot laat in de avond en stimuleer werknemers om in de pauze buiten een wandelingetje te maken. Voorkomen van burn-out is beter dan genezen!    Wist je dat vanAnaarBETER om die reden sportverlof geeft aan zijn werknemers? Per gesport uur zijn er 12 minuten vrijaf te verdienen. Hiermee willen we een gezonde geest en een gezond lichaam promoten.

Meer tips of ideeën nodig? Spring gerust eens bij ons binnen!